Absalon Vin er dataansvarlig for de personoplysninger, som du giver til os. Vores kontaktinformationer er følgende:

Absalon Vin
Prinsessevej 15
2800 Kongens Lyngby
[email protected]

Cvr.nr. 42708062

I forbindelse med dit køb på hjemmesiden giver du os oplysninger om dit navn, adresse, tlf.nr., e-mailadresse og betalingskortoplysninger. Vi registrerer kun de personoplysninger, som du giver til os, og som kan fremfindes via offentligt tilgængelige registre som fx. CVR-registret. Vi videregiver ikke dine personoplysninger til andre personer eller virksomheder.

Formålet med, at vi behandler personoplysninger om dig, er at kunne 

  • Gennemføre din ordre i vores webshop 
  • Sikre os, at dine varer kommer godt frem og
  • Sikre os sporbarhed af fødevarer (som vin er), hvis vinen skal tilbagekaldes.

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger er Persondata Forordningens art. 6 (1) b, hvorefter vi kan behandle dine personoplysninger, når det er nødvendigt for at opfylde en kontrakt.

Vi opbevarer dine personoplysninger i 5 år, jf. reglerne om bogføring, hvorefter de bliver slettet.

Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os.

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

Ret til berigtigelse (rettelse)

Du har ret til at få rettet urigtige oplysninger om dig.

Ret til sletning

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig inden de 5 år er gået.

Ret til begrænsning af behandling

Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger.

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk 

Klage til datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.